II. Seurakunta ja toimitukset

2. Jumalan seurakunnasta

149.M
ä uskon päälle Jumalan, Isämme kaikki-
valtiaan, Hän sanallaan maan, taivaan
loi, Olennot kaikki ilmi toi, Niit' aina holhoo, hallit-
see, Rakastaa vielä, ravitsee.

2.  Mä uskon päälle Jesuksen, Jumalan Pojan
Kristuksen, Jonk' kautta kaikki luotu on, Mut itse
on hän luomaton. Hän, Jumalasta Jumala, Il-
mestyi orjan muodossa.

3.  Tähtemme meidän ihmisten, Autuudeksemme
syntisten, Siinnyt Pyhästä Hengestä, Hän Mariasta
neitseestä Miehuuden otti päällensä Ja syntyi tänne
ihmisnä.

4.  Hän kärsei, kuoli synnittä Synteimme tähden
ristissä Ja hautaan sitten laskettiin, Sielt' astui
alas helvettiin; Niin kuoleman hän kadotti Perkeleen
vallan hajoitti.

5.  Kolmannen päivän koittaissa Hän ylösnousi
haudasta; Kun sitten astui taivaasen, Hän, Isää
siellä rukoillen Omainsa puolest' ainiaan, Vallitsee
kaikki voimallaan.

6.  Sielt' on hän kerran tuleva Juur' kunnialla
suurella Ja tuomitseva kaikkia, Eläviä ja kuolleita,
Hyvät ilohon, riemuhun, Pahat ijäiseen itkuhun.

7.  Ja päälle Pyhän Hengen mä Myös uskon
hartaall' mielellä; Hän, Isän, Pojan vertainen, Käy
ulos heistä ijäten; Profeettain kautt' on puhunut
Ja meitä armoon kutsunut.

8.  Mä uskon pyhän, puhtahan Tääll' seurakun-
nan olevan, Jok' uskovaiset yhdistää Ja jonk' on
Jesus Kristus pää; Sit' yhä holhoo Henkensä, Sa-
nalla, Sakramenteillä.

9.  Mä uskon synnit anteeksi Kristuksen tähden
saavani, Jok' osti minun verellään Ja kastatti mun
nimessään; Tään uskon kautta ainoan Tulemme
lapsiks Jumalan.

10.  Mä uskon myös ja odotan Kuolleitten ylös
nousevan Ja uskovaisten perivän Ijäisen taivaan elä-
män, Joss' ilon, riemun ainian Me saamme luona Ju-
malan.

11.  Ken tässä elää uskossa, Se pysyvä on ar-
mossa, Periipi autuaallisen, Elämän ijankaikkisen;
Sit' armos, Herra, suokohon, Sun sanas totuus,
amen on!

Sebald Heyden, (saks.) s. 1499 † 1561.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle