II. Seurakunta ja toimitukset

2. Jumalan seurakunnasta

Dav. 2 psalmi.

150.M
iks' kiukuitsevat pakanat Ja riehuu tuima
kansa? Miks' maan päämiehet korkiat
Pitävät neuvojansa? He hankitsevat kapinaa Nyt
vastaan Herraa Jumalaa Ja Herran voideltua.

2.  Näin kerskailee he keskenään, Suurentelevat
suulla: Me emme huoli yksikään Nöyrästi heitä kuulla,
Vaan katkaiskaamme siteensä, Pois heittäkäämme
ikeensä, Älkäämme orjat olko!

3.  Mut Herra heidän neuvoilleen Nauraapi tai-
vaassansa, Häpiän saa he palkakseen Ja kovan kos-
ton kanssa; Hän puhuu heille vihoissaan Ja haas-
taa hirmuisuudessaan, Näin lausuupi hän heille:

4.  Poikani panin kuninkaaks Pyhälle vuorel-
leni, Asetin hänen valtiaaks Kaikelle kansalleni,
Sionist' että lakini Ja Salemista sanani Maan
ääriin leviäisi.

5.  Näin hänestä mä todistin: Sä olet rakas
Poikan', Sun tänäpänä synnytin, Sun kauttas vallat
voitan, Viholliseni masennan Ja kansalleni asetan
Ikuisen valtakunnan.

6.  Sä periä saat pakanat, Ne annan sinun huo-
maas, Maailman ääret avarat Myös olkohot sun
omas; Sä rautaruoskin rusenna, Kuin saviastiat
murenna Ne, jotka vastaas ovat.

7.  Sentähden, uljaat ruhtinaat, Nyt näitä ym-
märtäkäät, Maan tuomarit myös oppikaat, Parannus
pian tehkäät; Pelvossa Herraa palvelkaat, Vapisten
häness' iloitkaat, Se Herran tahto ompi!

8.  Poikansa vastaan ottakaat, Ett'ei hän teihin
suutu, Ja häntä kunnioittakaat, Niin ette tiellä huku;
Hän vihaan syttyy äkisti Ja pahat kostaa kovasti,
Autuas häneen turvaa!

Andreas Knöpken, (latvial.) s. 1468 † 1539.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle