II. Seurakunta ja toimitukset

2. Jumalan seurakunnasta

Dav. 46 psalmi.

152.J
umala ompi linnamme, Varustus vahva
aivan, Hän aseemme on, kilpemme Ajalla
vaaran, vaivan. Se vanha vainooja, Kavala,
kauhia, On kiivas, kiukkuinen Ja julma, hirmuinen;
Ei löydy maasta vertaa.

2.  Turha on oma voimamme, Ei voi se meitä
auttaa, Mut pimeyden vallat me Voitamme Herran
kautta; Sotija verraton Its' Jesus Kristus on, Hän,
Herra Sebaot, Helvetin joukkiot Lyö maahan, voiton
saattaa.

3.  Mailma vaikk' ois täynnänsä Pimeyden enke-
leitä, Päällemme syösten päänänsä, He eivät voita
meitä; Juur' turhaan kiukussaan Nyt mailman pää-
mies vaan Pauhaapi, saanut on Hän nyt jo tuo-
mion; Yks sana hänen kaataa.

4.  Se sana seisoo vahvana, He ei voi sitä kes-
tää; Kun kanssamme on Jumala, Ken meiltä voiton
estää? Jos vaikka henkemme, Osamme, onnemme He
veisi viekkaasti, Jää meille kuitenki Jumalan val-
takunta.

Martin Luther s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle