II. Seurakunta ja toimitukset

2. Jumalan seurakunnasta

156.A
h Jesus, ole kanssamme, Jo joutuu aika
ehtoolle; Sun sanas valo autuas Ain'
anna paistaa huoneessas!

2.  Nyt aik' on aivan suruinen; Siis suo, o Je-
sus armoinen, Ett' oikein sanas saarnataan Ja sakra-
menttis jaetaan!

3.  Nyt eletään juur' syntisest', Siis auta lau-
maas armoisest'; Sun sanallesi voimaa suo, Se että
runsaan kasvun tuo!

4.  Vahvista meitä sanassa, Hillitse häijy saatana,
Ett' iloita sun armostas Saa seurakuntas turvassas!

5.  Myös sitä katso, Herrani, Kuink' ihmisjärki
tahtoisi Sun sanaas täällä väännellä, Sun oppiasi
käännellä!

6.  Hajota henget ynsiät, Jotk' ovat viekkaat, vi-
riät, Ain' uusiansa tarjoomaan, Sun sanaas selvää
sortamaan!

7.  Se, Jesus, on sun asias, Se oma on sun
kunnias; Siis sitä suojaa, holhoa, Ken sotii sanas
puolesta!

8.  Surussa tääll' ja murheessa On sanas turva ainoa!
Sun kirkkos siihen kiinnitä, Ja tuskist' ulos selvitä!

9.  Sun sanas valkeudessa Suo meidän täällä va-
eltaa, Ja viimein surun laaksosta Taivaaseen tykös
joutua!

Nicolaus Selneccer, (saks.) s. 1530 † 1592.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle