II. Seurakunta ja toimitukset

3. Lähetys-virsiä.

Dav. 67 psalmi.

158.A
rmahda meitä, Jumala, Hyvästi siunaa
meitä, Päällemme kasvos valista, Meit'
armollasi peitä! Maan asukkaitten kaikkien. Suo tuntea
sun tiesi, Myös pakanoillen pimeillen Suo koittaa
autuutesi, Sinulle kiitokseksi!

2.  Sun nimeäs ylistäköön Maan piiri veisullansa,
Sua, Herra, iloin kiittäköön, Kaikk' kielet, joka
kansa: Ett' oikein sinä tuomitset Maan kansat kaik-
kialla; Vanhurskaudella hallitset Ja kaadat väkival-
lan Kädelläs oikialla.

3.  Sun, Herra, siunauksestas Maa antaa hedel-
mänsä, Siis kiittää sinun armoas Mahdamme yhte-
nänsä; Kädestä Herran Jumalan Me kaiken hyvän
saamme, Siis siunaa meitä ainian, Lahjoillas täytä
maamme! Sua ylistämme. Amen.

Martin Luther s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle