II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset.

3. Lähetys-virsiä

166.O
elon Herra, edessäs Me seisomme nyt
käskystäs Ja sua rukoilemme: Ah pa-
kanoihin lähetä Sun elohosi väkeä Myös maasta
isiemme! Luo'os Suo'os Saarnaajille Lähteville
Henkes pyhä, Voimaa, usko, rakkaus yhä!

2.  Sytytä heidän mielensä, Taivuta heidän kie-
lensä Ja vaadi sydämensä, Ett' nimes kunnian ijäi-
sen Ja lunastettuis autuuden He ottais määräksensä!
Turhaa Kunniaa Älä anna Heidän panna Toivok-
sensa, Oma voima turvaksensa!

3.  Vaan anna heidän armostas, Sun, Jesus,
rakkaudestas Niin turvattuna olla, Ett' aina uskon
voimassa He toimittaisi virkansa Sun Henkes joh-
dannolla: Sanan Saarnan Parannukseks, Pelastuk-
seks Syntisille, Autuudeksi uskoville!

4.  Suo ett'ei sitä unhota He milloinkaan, o Ju-
mala, Sä Herra maan ja taivaan, Ett' sinä palvel-
joiksesi, Halvoiksi käskyläisiksi Heit' armostas teit
aivan. Voitpa, Voipa Herra, antaa Työnsä kantaa
Siunausta, Tuhansille pelastusta.

5.  Suo työnsä kautta erämaan Piankin kasvaa
viljaltaan Sun Henkes hedelmöitä, Ett' iloita voi
yhdessä Niin kylväjä kuin niittäjä, Sun kiittäin ar-
mos töitä! Vielä Siellä Voiton maassa Autuaassa
Yhdess' aina Saakoot elää autuaina!

Tuntematon.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle