4. Kirkollisista toimituksista.

a. Yhteinen Jumalanpalvelus

170.K
okoontuneet, o Jumala, Olemme etehesi,
Vapaina viikon huolista Taas tulleet
huoneesesi. O kuink' on siinä kaunista Kuunnella
sanaas kallista, Suloista armo-ääntäs.

2.  Yks hetki Herran huoneessa Verrattomasti
voittaa Kaikk' ilot, joilla maailma Huvittaa meitä
koittaa. Täss' oikia vast' ilo on Riemumme par-
hain, verraton, Salattu maailmalta.

3.  Siis rukoilemme nöyrästi; Suo, Herra, kuul-
laksemme Sun pyhää sanaas hartaasti, Se paina
mielehemme; Kirkasta meissä kunnias, Ravitse sielut
armollas, Sun huonees tavaralla!

4.  Sun Pyhä Henkes meille suo, Meit' että va-
laiseepi, Ja hartauden meihin luo, Korvamme au-
kaiseepi, Sun sanas saarnaa kuulemaan, Sit' oikein
omaks ottamaan Sielumme autuudeksi!

5.  Kiitoksen sulle kannamme, O rakas Isä tai-
vaan, Myös sulle, Jesus, annamme Sydämestämme
aivan, Niin Hengellekin Pyhälle, Murheissa lohdut-
tajalle, Ylistys olkoon, amen!

Laurentius Jonae Gestritius, (ruots.) † 1597 t. 1598.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle