4. Kirkollisista toimituksista.

a. Yhteinen Jumalanpalvelus

172.
Tänne, Jesus, tulimme Pyhää sanaas kuule-
mahan, Hartautta sielumme Riennä itse
antamahan, Maasta se ett' yleneepi, Taivaan puo-
leen liiteleepi!

2.  Soaistu on järkemme, Synnin sumu sielun
peittää; Siis, o Jesus, valaise, Auta Hengelläsi
meitä! Että sanaas tottelemme, Uudeksi luo sydä-
memme!

3.  Jesus, maailman valkeus, Anna valos meille lois-
taa! Isän kunnian kirkkaus, Pimeytemme sä poista!
Anna meille uusi mieli, Uudet korvat, uusi kieli!

Tobias Clausnitzer, (saks.) s. 1619 † 1684.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle