4. Kirkollisista toimituksista.

a. Yhteinen Jumalanpalvelus

175.N
iin on kirkonmenomme Tällä kertaa täy-
tettynä, Sanankuulo, veisuumme Herran
nimeen päätettynä; Kiitos sulle, Jesuksemme, Ra-
vinnosta sielujemme!

2.  Täältä tulless' olemme Rikkaat Herran hyvyy-
destä; Rauhan löysi sielumme, Jota toivoim' sydä-
mestä. Johda niin, o Herra, tiemme, Että sulle
kelpaisimme!

3.  Siunaa täällä-käyntimme, Autuudeks sen tulla
anna! Aina ravinnoksemme Tulkoon tämä taivaan
manna! Kunnes murheet kuolon maassa Päättyy iloss'
autuaassa.

Hartmann Schenk, (saks.) s. 1634 † 1681.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle