II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

b. Kaste.

178.K
un Kristus otti kastehen, Nöyrästi sillä
näyttäin Isälle kuuliaisuuden, Vanhurs-
kauden täyttäin, Niin pyhitti hän kastehen; Se syn-
nin vallan taittaa, Meit' elämähän uutehen Puh-
distettuina saattaa Kristuksen veren kautta.

2.  Siis tiedä nyt ja ymmärrä Salaisuus pyhän
kasteen, Se saattaa meitä synnistä Osuuteen armo-
lasten: Ei kaste ole vesi vaan, Mut vesi, johon
sana Ja Herran Henki salataan; Se meit' on puh-
distava; Meit' itse Herra kastaa.

3.  Kun Kristus noussut kastehen Vedestä oli
vasta, Niin Isän ääni selvälleen Näin kuului tai-
vahasta: Täm' on mun rakas Poikani, Johonka
mielistynyt Mä olen ja mun armoni On häness' il-
mestynyt; Siis häntä kuulkaat kaikki!

4.  Myös auenneesta taivaasta Jumalan Pyhä
Henki, Nyt kyyhkyläisen muodossa Ilmestyin, alas
enti; Siis, koska saamme kastehen, Lujasti usko-
kaamme Jumalan kolmi-yhteisen Olevan kasteessam-
me, Meiss' ottain asuntonsa.

5.  Näin käskee Kristus saarnata Kaikelle maail-
malle, Ett' synti anteeks saamatta Vie Herran vihan
alle; Mut kasteessa me saatetaan Synnistä puhta-
haksi: Jok' uskoo sekä kastetaan, Se tulee autuaaksi,
Periä saapi taivaan.

6.  Ken näit' ei tahdo uskoa, Se pysyy synnis-
sänsä, Ja hänellä on kuolema Ijäinen edessänsä; Ei
pääse kadotuksestaan Hän oman voimans kautta, Ei
ihminen myös toinenkaan Voi häntä siitä auttaa;
Niin helvettiin hän häätyy.

7.  Silmämme näkee kasteessa Vaan veden pal-
jaastansa, Mut sana Hengen voimalla Siin' ompi
veden kanssa, Ja usko siinä omistaa Kristuksen ve-
ren voiman; Se synnin vallan upottaa Punaisen
meren pohjaan Kanss' kaiken kadotuksen.

Martin Luther s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle