II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

e. Herran ehtoollinen.

188.K
ehu kielen', muista mielen' Rakkautta Je-
suksen, Joka lähti, taivaast' ehti, Pääl-
lens otti miehuuden; Tuotti meille, kadonneille, Isäns
armon, autuuden!

2.  Ihmeit' julki tehden kulki, Saarnasi näin au-
tuutta, Piinattihin, surmattihin Syntisien puolesta,
Säästääksensä, päästääksensä Meitä kadotuksesta.

3.  Kuoloon mennen, yöllä ennen, Ehtoollisen asetti,
Jossa ruumiins sekä verens Leipään, viinaan sovitti,
Niitä syömään ynnä juomaan Muistoksensa opetti.

4.  Tämän suuren salaisuuden Tajuumme vaan
uskolla: Leip' on jaattu, siinä saatu Herran ruumis
samassa; Viina juotu, siinä suotu Herran veri nautita.

5.  Sit' ei tajuu ihmis-aju, Ymmärrys ei ymmärrä,
Kuink' on tässä Kristus lässä Viinassa ja lei-
vässä. Sanan kautta Kristus saattaa Uskolle sen
lahjoittaa.

6.  Kristus ruumiiss' niin myös veress' Meille it-
sens antaapi: Leipä ruumiin, viina veren Taivaan
tavoin tuottaapi; Lailla tällä ihmeisellä Itseään hän
tarjoopi.

7.  Väärä vieras niinkuin hurskas Leivän, vii-
nan nauttiipi; Siinä syöpi, siinä juopi Herran ruu-
miin, verenki; Hurskas elon, väärä kuolon Siitä
saapi osaksi.

8.  Katumaton, uskomaton Ompi vieras kelvoton;
Pahennuksen, paatumuksen Synneissään hän saava
on; Niin hän syöpi, niin hän juopi Itsellensä tuomion.

9.  Se ken pyrkii vapaaks irti Syntiensä kuormasta,
Surren syytään, katuin pyytää Elämäänsä parata
Sanan totta, uskoll' ottaa, Hän saa anteeks armosta.

10.  Herran pöytään, armoo pyytäin, Nöyryydessä
astukaamm'; Rakkauttansa, kuolemaansa Kiitoksella muis-
takaamm'; Uskoin armon, anteeks annon, Elon leipää
nauttikaamm'!

11.  Kuolemallaan synnin vallan Tahtoi Kristus
hävittää, Armiaasti, laupiaasti Itsellään meit' elät-
tää, Virvoittaen, pyhittäen Meihin itsens yhdistää.

12.  Jesukselle Kristukselle Olkoon kiitos, kunnia,
Ruokkimastaan, juottamastaan Meitä taivaan her-
kuilla, Virvoitusta, vahvistusta Sielullemme suo-
masta!

Thomas ab Aqvino, (lat.) s. 1225 † 1274.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle