II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

e. Herran Ehtoollinen.

189.J
Jesuksen kuolo viaton Mun lohdutuksen'
tuskiss' on; Sit' uskossa kun muistelen,
Niin riemuun syttyy sydämen'.

2.  Sen kirjoituksen ankaran, Jok' oli mua vas-
tahan, Hän verellään pois pyyhkäisi Ja maksoi syn-
tivelkani.

3.  Tään vakavalla pantillaan, Kalliilla ehtoolli-
sellaan, Hän varmaksi nyt vahvistaa; Siin' armon
mannaa maistaa saa.

4.  Kristuksen ruumiin totisen Ja veren ulos vuota-
neen Saa sielu tässä nautita, Kuin lupasi hän sanassa.

5.  Tää herkku aivan kallis on Ja loppumaton,
puutteeton, On taivaan manna sielullen, Se tuottaa
elon ijäisen.

6.  Autuas vieras katuva, Häness' on Jesus asu-
va; Keness' on usko elävä, Siin' ain' on Jesus
pysyvä.

7.  Synnistä pois se kuoleepi, Herralle yksin elääpi,
Rukoillen hänen armoaan, Totellen hänen tahtoaan.

8.  Vaan vieras häijy, kelvoton, Parantumaton,
uskoton, Sen tuomiokseen nautitsee Ja kadotuksen
ansaitsee.

9.  O Jesus, veljen' rakkahin, Kuin ristinpuuhun
naulittiin, Sun haavas terveeks saattakoon Sen sie-
lun, joka sairas on!

10.  Mua auta vahvast' uskomaan, Ett' armos-
tasi avun saan, Saan elämän ja autuuden! Se au-
tuas, ken uskoo sen.

Haqvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle