II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

e. Herran Ehtoollinen.

190.O
Jesus, leipä elämän, Sä tässä läsnä
olet, Ja katuvaisen syntisen Armoines
tykö tulet; Rukoilen hartain kyynelin, Ett' armo-pöy-
tääs astuisin Vieraana mahdollisna.

2.  Viheriälle niitylle, Vedelle elävällen Mua vai-
vaista nyt saattele Lahjoillas virvoitellen; Ett' armo-
atriastasi Nyt nautita saa sieluni Suloisen vir-
voituksen!

3.  Suo, Jesus Kristus armias, Mun käydä käs-
kyis tiellä Ja olla nöyrä palvelijas, Äl' armoasi kiellä;
Mun heikko uskon' vahvista, Mun sydämeni val-
mista Ainaiseks asunnokseks!

4.  Vihasta, kateudesta Puhdista sydämeni, Suo
tuskalla mun tuntea Syntini, rikokseni! Mun tähten'
menit kuolohon, Mun päästit alta tuomion; Se on
mun uskon', Jesus!

5.  Sun armohos, o Jumala, En ole mahdolli-
nen; Tein vastaas paljon pahuutta, Siit' olen mur-
heellinen; Mut kuitenkin mä uskon sen, Ett' olet lau-
pias, leppyinen Armoas kerjäävälle.

6.  Täynn' olen synnin haavoja, Ne kätes paranta-
koon! Mä eksyin raukka, sokia, Mua Henkes valista-
koon! Heikolle mulle armos suo, Kadonnut lammas
kotiin tuo Sun laupeutes tähden!

7.  Siis riennä tykön', sulhasen', Mull' itses ar-
most' anna! Sun rakkautes suloisen Sydämess'
aina kannan. Sä olet ainoo lohdutus, Ja kuolon tuskiss'
virvoitus, Sinust' en luovu koskaan.

8.  Rukoilen vielä nöyrästi: Ain' anna, Jesus,
tulla Mun mahdollisna pöytääsi Ja oikia vieras olla;
Ain' asu, Jesus, minussa, Suo pysyä mun sinussa,
Vie viimein pyhäis seuraan!

Johann von Rist, (saks.) s. 1607 † 1667.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle