II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

e. Herran Ehtoollinen.

191.M
ielestä, Jesus, nöyrästä Mä kannan kii-
tokseni Tään runsaan armos edestä, Jonk'
annat sielulleni; Siis kiitän sua, ystävän'; Mun kans-
sas olet yhdistänn'; Siit' ilossani veisaan.

2.  Ylitse sen, mit' ymmärrän, Mun itselläs nyt
ruokit. Suo sinuss' ain' mun pysyvän, Sä tuskiss'
avun tuotit; Mult' ei nyt mitään puutukaan, Kun
sinussa mä siunataan, Siis kiitos sulle, Jesus!

3.  Aut' että pysyn sinussa Palvellen sua yhä,
Myös pysy, Jesus, minussa, Suo mulle lahjas pyhä!
Kun ahdistaapi kuolema, Mua silloin myös näin vah-
vista, Ett' riemuin lähden täältä!

Johannes Olearius, (saks.) s. 1611 † 1684.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle