II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

e. Herran Ehtoollinen.

192.S
e autuas, ken Jesusta Sydämestänsä ra-
kastaa, Sill' ilo suurin sielullen On läsnä-
olo Jesuksen.

2.  On armain hänen äänensä, Suloisin ystävil-
lensä; Mä Jesukselta yksin vaan Sydämelleni rau-
han saan.

3.  Hän katuville armias on Ja tuki, turva verra-
ton; Ne verellään hän puhdistaa Ja Hengellänsä
uudistaa.

4.  Hän ainoa on iloni, Vaivoissa virvoitukseni;
Hän tuopi turvan tuskissa, Elämän antaa kuollessa.

5.  Ei ihminen voi ymmärtää, Sen usko yksin kä-
sittää, Kuink' ompi rakkaus Jesuksen Palava kohtaan
syntisten.

6.  Siis sydämeni halulla Hänt' etsin ristin juu-
rella; Siell' aina levon sielu saa Ja sydän rauhan
saavuttaa.

7.  Jo noustessani aamulla, Mä riennän, etsin Je-
susta; Ehtoolla ma'ata pannessa, Mä nukun hänen
helmaansa.

8.  O kuningasten kuningas! Vaikk' ääretön on
kunnias, Kuitenkin, aina armoinen, Sä muistat köy-
hän syntisen.

9.  Ah asu, Jesus, tykönän', Suo sinussa mun pysy-
vän, Sä yksin voit mun lohduttaa, Kun murhe ras-
kas rasittaa!

10.  Sen, joka täällä uskossa Elääpi, Jesus, si-
nussa, Sä täytät rakkaudellas, Ain' elähytät armollas.

11.  Sun rakkautes suloinen Se ilahuttaa sydä-
men, Vaivoissa meitä virvoittaa Ja synneistämme
kirvoittaa.

12.  Sun rakkautes rajaton, Sun veres kallis, via-
ton, Sun kuolos kova, hirmuinen Toi meille armon,
autuuden.

13.  Sä astuit alas taivaasta Meit' auttamahan
vaivasta, Sä kärseit ristin kuoleman, Ett' eläisimme
ainian.

14.  Tään rakkautes muistoksi Ja uskon vahvis-
tukseksi Sä sääsit armo-atrian Edellä kuolos katkeran.

15.  Siin' annat ruumiis, veresi Sä sielullemme
ruuaksi, Näin meitä kanssas yhdistät Ja armoliittoos
kiinnität.

16.  Ken tässä ehtoollisessa Sinua etsii uskossa, Saa
siunauksen kalliimman Ja virvoituksen runsaimman.

17.  Ah Jesus, meitä valmista, Meiss' synnin
valta kukista, Ja sydämemme avaja Sua omista-
maan uskossa!

18.  Ain' asu, Jesus, tykönäm', Puhdista meitä
synneistäm'; Ja kautta kuolon autuaan Vie viimein
iloon taivahan!

Bernhard a Clairvaux, (lat.) s. n.1090 † 1153.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle