II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

e. Herran Ehtoollinen.

194.O
Jesus, viime murheyöllä, Edellä kovan
kuolemas, hyvästi jätöks meille vielä,
Soit pantin rakkaudestas. Siis kaikki uskovaiset
siitä Sua sydämellisesti kiittää.

2.  Kun ehtoollista nautitsemme, Sun muistos el-
pyy ainian, Se uudesti tuo mielehemme Sun rakkautes
palavan, Sun tuskas, vaivas piinassasi, Sun haa-
vas, kovan kuolemasi.

3.  Jo viihtyypi vapisevainen Nyt omatunto rauha-
ton, Kun velkamme rasittavainen Pois ijäks pyy-
hittynä on. Se tietää: rikoksemme kovat Haavoihis
upotetut ovat.

4.  Yhdistys-side välillämme Sun atriassas vah-
vistuu, Ja keskinäinen rakkautemme Ain' palavam-
maks uudistuu; Lujasti tässä liittäymme, Hengeksi
yhdeks yhdistymme.

5.  Tää veri hengen virvoittaapi, Tää leip' on
tosi ravinto; Ken uskossa nää lahjat saapi, Uus' al-
kaa hällen elanto; Me siitä uutta voimaa saamme
Uskossa kilvoituksissamme.

6.  Myös toisten uskovaisten kanssa, Sun seura-
kuntas jäsenten, Me yhdistymme kokonansa Yhteiseen
henkeen, mielehen; Yks meille ruumiis, veres suodaan,
Ja niin yks henki meihin luodaan.

7.  Sun ruumiis meille vakuutuksen Myös antaa,
että kirkkaana Tää ruumis alta turmeluksen On kun-
niahan nouseva, Ja jälkeen murheen katoovaisen Pe-
rivä ilos ainiaisen.

8.  Näin suuret lahjat nautinnoksi Sun rakkautes,
Jesus, soi, Kun itses annoit ravinnoksi! Mit' enem-
pätä antaa voi? Täss' juur' kuin esimaku aivan On
meillä autuudesta taivaan.

9.  Siis rakkauttas ylistämme, O Herra, ja sun
armoas, Ja yhdistykööt virtehemme Myös enkelitkin
taivaassas! Siell' ylhääll' oikein kaikuu kerran Yhdestä
suusta kiitos Herran.

Johann Jakob Rambach, (saks.) s. 1693 † 1735.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle