II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

h. Pariskunnan vihkimisessä.

201.
Avion tänne Jumala Asetti onneksemme,
Ett' avuks rakkaudessa Oisimme toisil-
lemme, Lapsia hurskaiks kasvattain, Jumalan tun-
toon totuttain. Siit' olkoon kiitos Herran!

2.  Aviosääty tuleepi Ain' pitää saastatonna, Sydä-
met siinä puhtaasti Säilyttää himotonna. Pyhyy-
deks täällä avion Herramme meille säännyt on, Siit'
olkoon kiitos Herran!

3.  Aviosääty luonnossaan On salaus aivan suuri,
Niin Kristuskin on liitossaan Kanss' seurakunnan
juuri. Mies rakastakoon vaimoaan, Kuin Kristus
pyhää kirkkoaan! Siit' olkoon kiitos Herran!

4.  Kyll' paljon synnin turmelus On pahaa aikaan
saanut; Aviosäädyn siunaus Se kuitenkaan ei laan-
nut; Sit' itse Herra suojeli, Valppaasti kaitsi, var-
jeli. Siit' olkoon kiitos Herran!

5.  Aviosäädyn lakia Jumala valvoo aina, Sen
pilkkaajia hurjia Häpäisee, alas painaa, Rangaisten
huorintekijät Ja saastaiset kaikk' ilkiät. Siit' olkoon
kiitos Herran!

6.  Ain' aviosäädyn onnea Taivainen muistaa
Isä, Suo tarpeet, auttaa murheissa Ja siunaustaan
lisää, Jos vaan hänt' avuks huudetaan, Lujasti hä-
neen turvataan. Siit' olkoon kiitos Herran!

7.  Armossa, Herra, suojele Tätäkin parikuntaas,
Vaaroissa auta, varjele, Vie sinun valtakuntaas!
Lujasti liittons pitäkööt, Sua alati ylistäkööt! Se,
Herra, suo'os! Amen!

Hemminki Maskulainen, (suom.) s. n.1550 † 1619.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle