II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

h. Pariskunnan vihkimisessä.

204.E
i yksinänsä hyvä Tääll' ole olla ihmi-
sen; Luojamme viisaus syvä Koht'
alussa jo näki sen, Siis rakkaudessansa Hän sääsi
avion Ja vaimon miehen kanssa Yhdisti liittohon;
Niin heidän toinen toistaan Siis tulee rakastaa, Toi-
sensa huolet poistaa, Yhteistä kuormaa huojentaa.

2.  O Herra, joka meille Ain' armoasi osoitat, Myös
anna armos näille, Jotk' edessäs nyt seisovat! Lii-
tossa ole tässä Nyt kolmantena sä, Heit' aina ollen
lässä Hengelläs Pyhällä! Pois mielen kylmyys estä,
Ja rakkaus pyhitä! Sen aina anna kestää, Pelvossas
vielä enetä!

3.  Sä ylkä sielujemme, Vapahtajamme laupias,
Ainoa autuutemme, Heilt' älä kiellä apuas; Lujaksi
kuoloon asti Tee heidän liittonsa, Mielensä armiaasti
Sun tahtoos taivuta; Ain' asu heidän kanssaan,
Suo heille siunaus, Ett' olis huoneessansa Ain' sopu,
rauha, rakkaus.

4.  Suo liittons aina loistaa Sun Henkes val-
keudessa, Kaikk' kiusaukset poista, Ne heistä kauvas
karkota; Ja lapsia jos heille Sä suonet armosta, Ne
itse tahtos tielle Hengelläs johdata, Ne ota turva-
hasi, Suo niiden oppia Ain' tietä taivahasi Käy-
mään jo ikäns aamusta!

5.  Ain' auta armos töitä Tään pariskunnan
muistamaan, Liittonsa hedelmöitä Sun kunniakses
tuottamaan! Kaikk' olkoon elämänsä Sun omas, lau-
pias, Sinussa yksistänsä Toivonsa autuas! Ja koska
tulee kuolla, Suo heidän rakkauttas Täydesti tuta
tuolla Taivaassa sun häähuoneessas!

Knut Legat Lindström s. 1809 † 1879.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle