II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

i. Hautausvirsiä.

205.K
Koko mailma valittaa: Kaikkein täytyy kuolla,
Kenpä meitä armahtaa, Ompi mei-
dän puolla! Sen ompi synti saattanut, Päällemme
kuolon tuottanut, Siit' on syytä huolla. O Herra,
armahda! O Kristus, armahda! Adamista alkuaan
Kuolo tuli mailmaan; O Herra, armahda!

2.  Kuolon keskell' elämme Täällä ollessamme,
Kuolon mailla kuljemme; Miss' on auttajamme? Ei
ykskään vältä kuoloa, Olemme pian multana Kaikki
haudassamme. O Herra, armahda! O Kristus, ar-
mahda! Surkia on surumme; Ruumiist' eroo sie-
lumme; O Herra, armahda!

3.  Toinen toisens perästä Täältä vaeltaapi, Sama
matk' on edessä, Meitä odottaapi; Niin rikkahan kuin
köyhänkin, Kuninkaan, kerjäläisenkin Kuolo kouris-
taapi, O Herra, armahda! O Kristus, armahda!
Keskellähän kuoleman Elomme on ainian; O Herra,
armahda!

4.  Mutta älä murehdi, Uskovainen kansa! Kuo-
lon Jumal' eloksi Muutti armostansa; Sen ompi
Kristus saattanut, Elämän meille tuottanut Ristin-
kuolollansa. Siis Herraa kiittäkäät! Kristust' ylistä-
käät! Kuolemasta elämään Jesuksessa herätään! Siis
Herraa kiittäkäät!

5.  Autuaat kuin Herrassa On jo nukkumassa,
Jotka Herran tuloa Siell' on toivomassa! Mik' olla
voisi sulompaa, Kuin nähdä Herran kasvoja Tuolla
taivahassa? Siis Herraa kiittäkäät! Kristust' ylistä-
käät! Kuolon kautta yksinään Käypi tiemme elämään;
Siis Herraa kiittäkäät!

Laurentius Petri Gothus, (ruots.) s. 1529 † 1579.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle