II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

i. Hautausvirsiä

208.K
aikk' kaataa, tempaa kuolema, Niin ompi
sääntö Herran; Vaan harva tahtoo
muistella, Ett' joutuu lähtö kerran. Majoja tänne
teemme vaan, Mut' maja kaikill' aikoinaan On val-
mis haudassamme.

2.  Ei nuoruuteen voi turvata, Ei terveyteen
täällä; Vanhemmat usein lapsensa Saa nähdä paa-
rein päällä. Ei meiltä kuolo kysele: Pois täältä
joko soisimme, Vai jäämään oisko halu.

3.  Tät' aina pidä mielessä, Käy taiten tietä kai-
taa! Et tiedä millä hetkellä Sun vuoros tulla taitaa.
Nyt seisot toisen haudalla; Kentiesi häntä huomenna
Sun seurata jo täytyy.

4.  Parannuksessa, uskossa, Toivossa, rakkaudessa
Ain' itseäsi harjoita, Kosk' armo Jesuksessa, On sie-
lullesi altisna; Näin lähtemähän valmisna Öin päi-
vin taidat olla.

5.  Uskottomille kuolema On kyllä kauhistava,
Se kaikki heidän toivonsa On tuiki kumoava; Mut
uskoville kuolo on Vaan muutto täältä ilohon Ijäi-
seen taivahassa.

6.  Ken pois jo murheen laaksosta Ei soisi pääse-
vänsä? Ken meren myrsky-aalloista Ei menis mie-
lellänsä Levollisehen satamaan, Elämän uuden valka-
maan, Ikuiseen rauhan rantaan?

7.  Ei hauta sitä kauhista, Ken tietää haudas-
tansa Elohon, Henkes voimalla, O Jesus, nouse-
vansa. Miss' ompi sitten kuolema? Se oli vaan
kuin unena, Elämän uuden alku.

8.  Nää rauennehet raajamme Taas Herra vir-
voittaapi, Ruumiimme ynnä sielumme Taivaasen
taluttaapi; Ei sinne murheet, muutokset, Ei surut,
vaivat, puutokset Voi päästä ikänänsä.

9.  Ah auta, rakas Isämme, Ett' sinuss' eläi-
simme, Niin että toinen toisemme, Taivaassa tapai-
simme! Opeta meitä kuolemaan, Ennenkuin täältä
tuonelaan Tulemme temmatuiksi!

10.  Sun haltuus, Herra laupias, Nyt annan
asiani; Ah ole mulle armias Eläissän', kuollessani!
Sä, Jesus olet iloni, Sun kuolos on mun eloni,
Sun armohos mä turvaan.

Elias Lönnrot s. 1802 † 1884.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle