II. Seurakunta ja toimitukset.

4. Kirkollisista toimituksista.

i. Hautausvirsiä


   Hautaus merellä.

210.K
en uskovaisna Herrassa Täst' erii elä-
mästä, Sen Herra hurskas armossa Mat-
kasta myrskyisestä Saattaapi rauhan satamaan, Ran-
nalle uuden isänmaan, Joss' ilo aina kestää.

2.  Merehen meiltä ruumis tää Nyt jääpi hauta-
hansa, Mut Jesus Kristus herättää Sen sieltä aika-
nansa; Kun kaikki kerran koottu on Etehen Herran
tuomion, Hän myös on silloin kanssa.

3.  Veljeltä tält' on päättynyt Purjehdus maa-
ilmassa; Me purjehdimme vielä nyt Tääll' aaltoin
pauhinnassa. Vaan kuolo kuinka kaukan' on? Al-
lamme syvyys pohjaton, Turvana pari lautaa!

4.  Myös mekin pian päätämme Matkamme määrä-
retken, Siis valmiit olla pyytkäämme, Tullessa
tuonen hetken! O Jesus, meitä armahda, Ain' yllä
pidä uskossa, Ilohos viimein kätke!

Claus Frimann, (norj.) s. 1746 † 1829.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle