III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

Dav. 25 psalmi.

212.S
ua ikävöitsen, Jumalan', Sielusta, sydä-
mestä! Suo apus, armos ainian,
Kaikk' paha minust' estä, Turvattomalle turvas tuo,
Ja pilkaks älä tulla suo Mun jumalattomille!

2.  Ei kukaan joudu häpiään, Ken, Herra, sinuun
luottaa; Hänt' auttaa kätes hädästään, Hänelle voi-
ton tuottaa; Vaan irstaiset ja pilkkajat, Sun ni-
mes ylönkatsojat, Ne saavat häpiänsä.

3.  Ties, Herra, mulle osoita, Mua polvullesi
saata, Totuudessasi johdata Ja hengelläsi auta! Mun
Jumalani, apuni, Mun turvan', uskallukseni, Sua
ikävöitsen aina!

4.  Äl' lakkaa laupeudestas, Hyvyyttäs muista,
Herran'! Lujina seiskoot voimassas, Jotk' armos
saivat kerran. Ne päätit mailman alusta Autuuteen
ottaa armosta, Kuin Kristuksehen uskoo.

5.  Mun nuoruuteni syntejä, Jumala, älä muista,
Vaan vioistani puhdista, Pois synnin palkka suista;
Ain' armos mulle osoita, Ja laupeutes lahjoita Hy-
vyytes suuren tähden!

6.  Herramme täynn' on armoa Lapsilleen eksy-
neille, Heit' johdattaapi halulla, Avuksi rientää heille;
Hän raadolliset rakentaa, Suruiset mielet lohduttaa,
Nöyrille tiensä neuvoo.

7.  Ne, jotka Herraa pelkäävät, Saa oppia tien
parhaan; He siellä rauhan löytävät Eivätkä joudu
harhaan; Hän heille liittons ilmi tuo Ja salaisuu-
tens tietää suo, Heit' hyvyydellä täyttää.

8.  Ties, Herra, totuus, hyvyys on Kaikille py-
hillesi; Mut' minä olen mahdoton Sun vanhurskau-
dellesi; Minuss' on paljon pahuutta. O Herra, mua
johdata Sun pyhän tahtos mukaan!

9.  Puoleesi, Herra, silmäni Mä ikävöiden nostan,
Sä kirvoitat mun jalkani Pauloistan', ahdingostan',
Ah ole Herra, armoinen! Mun raadollisen, vaivai-
sen Jo hyljänneet on kaikki.

10.  Mun murheellista mieltäni, O Herra, ila-
huta; Anteeksi anna syntini, Tuskista vapauta; Var-
jele vihollisista, Päälleni jotka kiukussa Karkaavat
ilman syyttä!

11.  Suojele, Herra, sieluan', Mua horjumasta
estä! Sinuhun turvaan, uskallan, Täydestä sydä-
mestä; Vakuutes mua varjelkoon Ja oikeutes hallit-
koon; Kansaasi, Herra, auta!

Andreas Knöpken, (saks.) s. n.1468 † 1539.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle