III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

Dav. 32 psalmi.

213.A
h autuas, ken armosta Saa pahat tekons
anteeks, Se, jonka syytä Jumala Ei
anna tulla kanteeks, Se, jolle Herra vääryyttä Ei
soimaa, jonka hengessä Ei ole viekkautta!

2.  Kun syntejäni peittelin, En tunnustanut niitä,
Musertui kaikki luunikin, Ruumiini riutui siitä, It-
kusta kului ikäni, Murheesta muuttui muotoni Sun,
Herra, vihas alla.

3.  Öin päivin oli päälläni Sun kätes raskas
aina, Se alla suurten synteini Mun tahtoi maahan
painaa; Mua tunnon tuska vaivasi, Se nesteheni
kuivasi, Kuin pouta ruohon kuivaa.

4.  Siis edessäs nyt tunnustan Sinulle suuret
syyni, Sydämen kivull' ilmoitan Mä syntin' kaikki-
tyyni, Rukoilen sulta armoa Ja syntein anteeks an-
toa Sun lupaukses mukaan.

5.  Armoa, Herra, kaikkien On sulta anominen,
Ei pyhienkään parhaitten Syitänsä salaaminen, Ett'-
eivät kurjat hukkuisi, Vihasi virtaan uppoisi, Vaan
saisi pelastuksen.

6.  O Herra, vahva turvani, Murheesta auta
tästä! Niin armoas mun sieluni Ei lakkaa kiittä-
mästä! Se lupaukses täyttäös, Mua käskyis tiellä
käyttäös, Ja johda silmäis alla!

7.  Älkäätte luontokappalten Kaltaiset olko täällä,
Joit' ohjaten ja ruoskien Pidellä täytyy tiellä! Vaan
Herran ääntä kuunelkaa! Hän tielle teitä johdattaa,
Ja seuraa silmillänsä.

8.  Ah jumalattomalla on Tääll' monta vitsausta,
Vaan hurskaan usko armohon Tuo Herran siu-
nausta. Siis Herrassa te riemuitkaat, Vanhurskaat,
kaikki iloitkaat Suin, sydämin ja kielin!

Haqvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle