III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

Dav. 51 psalmi.

215.O
Herra Jumal' taivaassa, Mua hyvyy-
destäs suuresta Sun laupeutes kautta
Nyt armahda ja auta; Mua pese vääryydestäni, An-
teeksi anna syntini, Jok' ain' on edessäni Ja kalvaa
sydäntäni! Sua ainoata vastahan Tein syntiä, o
Jumalan'; Sä olet vakaa sanoissas, Vanhurskas,
kaikkivaltias Ja puhdas tuomitessas.

2.  Synnissä siinnyt, syntynyt Ja syntisesti elä-
nyt Ain' olen surkiasti Mä nuoruudestan' asti; To-
tuus on sulle mielehen, Siis johdata mun sydämen',
O Herra, totuuteesi, Salattuhun viisauteesi! Mua
iisopilla puhdista, Ett' oisin lumivalkia! Mun anna
kuulla ilosi, Ett' ihastuisi luuniki, Jotk' olet särke-
nynnä!

3.  Synneistän' käännä kasvosi, Pois pyyhi pa-
hat tekoni, Mua vääryydestän' päästä, Rangaistuk-
sestas säästä! Minuhun puhdas sydän luo Ja Pyhä
Henkes mulle suo, Sit' älä pois mult' ota, Suo au-
tuuttas mun tuta! Mua tue apus turvalla, Vah-
vista Henkes voimalla, Ett' itse tielläs vaellan Ja
muita sille johdatan, Jotk' eivät sua tunne!

4.  O autuuteni Jumala, Mua päästä veren
vioista, Ett' aina hurskauttas Ylistän, laupeuttas!
Et uhrilahjaa vaadi sä, Vaan särjettyä sydäntä Ja
mieltä murrettua Et tahdo halveksua. Tee Sion
lujaks linnaksi, Niin siellä tuopi kansasi Vanhurskau-
den uhreja, Sinulle otollisia, Joit' et sä, Herra,
hyljää.

Matthias Greitter, (saks.) s. n.1495 † 1550.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle