III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

216.H
yvyydestäs, o Jumala, Minulle ole ar-
moinen, Ja laupeutes voimalla Pois
pyyhi kaikki vääryyten'; Mua pese puhtaaks synnistä!
Mä pahuuteni tunnustan, Se suuri on ja hirviä,
Vaan sinä hurskas ainian.

2.  Mä synniss' olen syntynyt, Mun siitti syn-
niss' äitini; Totuuteen, Herra, mielistyt, Jonk' ar-
mos mulle ilmoitti; Mua iisopilla puhdista, Ja pese
lumivalkeeksi, Suo iloa ja riemua Luilleni ihas-
tukseksi!

3.  Synneistän' käännä kasvosi, Mua pahuudes-
tan' puhdista, Lahjoita Pyhä Henkesi, Mun sydä-
meni uudista; Uus, vahva henki mulle suo, Puo-
leeni käännä kasvosi, Sydämeheni ilos luo, Autuu-
tes tunto mieleeni!

4.  Niin neuvon erhettynehet Sun tykös, Herra,
kääntymään Ja saatan luokses syntiset Sun armo-
helmaas rientämään; O Herra, oikeuteni, Mua päästä
verenvioista, Ett' ylistäisi kieleni Vanhurskauttas
jaloa!

5.  Mä sullen toisin uhrini, Mut ainoasti surui-
nen, Särjetty sydän kelpaapi Uhriksi, Herra, sinul-
len. Sun seurakuntas rakenna Ja sille aina armos
suo, Ett' alttarilles uhreja Otollisia kansas tuo!

Erhard Hegenwald, (saks.) 1500-luvun alkupuolella.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle