III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

220.V
oi että olen eksynyt Niin kauvas syn-
neissäni, Tahdosta Herran erinnyt Mie-
lettömyydessäni! Jo sydämmeni hämmästyi, Se tuomi-
ota säikähtyi Synteini suurten tähden.

2.  Edessäs, Herra, tunnustan, Valitan kyyneleillä:
Mä puutuin synnin paulahan Maailman harhateillä;
Ain' olin suuri syntinen Ja sinun vihas alainen Nuo-
ruudestani asti.

3.  Mä kaikin olen kelvoton, Peräti saattamaton
Hyvihin töihin toimeton Ja tahtoos taipumaton; Mä
oman mielen' menoissa Ain' etemmäksi sinusta Pois
eksyin maailmassa.

4.  Mun raukan täytyy itkeä, En lakkaa huokaa-
masta, Ett' olen tehnyt syntiä Sun käskyjäsi vas-
taan. Ah anna, Herra laupias, Kaikk' anteeks mulle
armostas, Kuin lupasit sä mulle!

5.  Jo joudu, Jesus, avuksi, Ennenkuin tuiki nään-
nyn! Ei auta oma voimani, Siis puolehes nyt kään-
nyn; Sä Vapahtaja ainoa, Sä avuttomain auttaja,
Sinuhun vaan mä turvaan!

6.  Ah riennä mulle avuksi Suuressa hädässäni,
Ja puhdistakoon veresi Saastaisen sydämeni; Mua
Hengelläsi lohduta Ja sieluani virvoita, Suo rauha
tunnolleni!

7.  Mun etsiä suo sinussa Iloa pysyväistä; Mun
sieluni ann' erota Pois katoovista näistä, Maailman
että kieltäisin, Ain' omanasi pysyisin Elämän lop-
puun asti!

Antti Kreunpoika, (suom.) 18:n vuosis. lopulla.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle