III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

221.O
Herra, tieltäs eksynyt Mä olen kauhi-
asti, Vaivainen sielun' siit' on nyt Tus-
kissaan kuoloon asti; Mua vihollinen vietteli, Mun
petti mailma, lihani Ja saatti surman tielle.

2.  Sun armos, jota tarjosit, Halveksin ylpiästi,
Sanallas vaikka varoitit, Mä elin ilkiästi; En kuun-
nellut mä neuvojas, Totellut varoituksias, Vaan paa-
duin pahuudessa.

3.  Jos joskus omatuntoni Mua alkoi soimaella,
Uusilla rikoksillani Koin sitä vai'ennella; Niin pahuu-
desta pahuuteen Ja rikoksesta rikokseen Mä synnin
orja kuljin.

4.  Nyt tuntea ma ruumiissan' Saan kyllä ran-
gaistuksen, Vaan eipä auta sieluan' Se alta ahdis-
tuksen, Kosk' omatunto kalvaapi Jumalan viha polt-
taapi Öin päivin sydämessä.

5.  Kuitenkin kiitän sinua, O Herra maan ja tai-
vaan. Kun näin viel' armon ajalla Mun saatit tähän
vaivaan; Siis armohon nyt tarttua Mä tahdon sii-
hen turvata, Synteini kuorman alla.

6.  Syntini anna anteeksi Sun veres kalliin täh-
den, Tee sillä sielun' terveeksi, Ennenkuin täältä läh-
den! Ah katso, Herra, kurjuuttan', Mun älä muista
pahuuttan', Vaan armos avaruutta!

7.  Minuhun uusi sydän luo, Aut' että katumuk-
sen' Sun armos kautta myötään tuo Pysyvän pa-
rannuksen! Kaikissa kiusauksissa Hengelläs mua vah-
vista Ja estä lankeemasta!

8.  Se armo tee nyt minullen, Kuin muinoin ryövä-
rillen; Mä sielun' annan sinullen, Tee laupeutta sille;
Verelläs puhdistettuna, Uskossa uudistettuna Se ota
suojaas, Herra!

Johan Olof Wallin, (ruots.) s. 1779 † 1839.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle