III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

223.K
auhiata pahuuttani Kun ma muistan mur-
heella, Tahdon, Herra Jumalani, Jal-
kais juureen langeta, Katuin, itkein, valittain, Pahat
työni tunnustain, Joilla rikoin sinun mieltäs, Eksyin
kauvas pois sun tieltäs.

2.  Käskysi, o Herra suuri, Unhotin ja laiminlöin,
Jumalattomasti juuri Elin aina päivin öin, Siks
kun kätes tavoitti, Synneissän' mun saavutti Mat-
kallani surkiahan Kadotukseen, kauhiahan.

3.  Kuka voi mun vapauttaa Syntieni velasta,
Kuka suo vanhurskautta, Estäin kadotuksesta? Sua,
Jesus, rukoilen: Ole mulle armoinen! Sinä yksin
voit mun auttaa Ansios ja armos kautta.

4.  Ryövärin sä ristin päältä Autoit ilomajoihis,
Niin nyt minuakin täältä Ota ijäks armoihis! Tuta
suo mun sieluni, Että suuri velkani Kauttas jo on
suoritettu, Syyni kaikki sovitettu!

5.  Sua surkeudessani Huudan, Jesus, avuksi; Tur-
vaa mua tuskissani, Pelasta mun sieluni Joutumasta
kauhiaan Piinaan loppumattomaan, Johon synti hu-
kuttaisi Mun, jos et sä armahtaisi!

6.  Et sä tahdo kuolemata, Kadotusta syntisen,
Kaikkia sä lakkaamatta Kutsut parannuksehen; Siis
mä suuri syntinen Itken, huokaan, rukoilen: Joudu
avuks tuskihini, Ett'en huku syntihini!

7.  Anna sydämeni tuta, Ettäs kuulit huutoni! Sie-
luani ilahuta, Poista epäilykseni! Armohosi uskallan,
Jesus, nyt ja ainian; Siihen luottain totisesti Sa-
non amen turvaisesti.

Uusia virsiä, (suom.) 1836. E. Lönnrot.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle