III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

226.O
Jesus, armias auttajan', Ainoa armon
lähde, Sä katso suurta surkeuttan' Pe-
lasta armos tähden! Mua suuret syntin' vaivaavat,
Mun tuntoani kaivavat; Kuhunka kurja lähden?

2.  Ann' anteeks syntin' kauhiat, O Jesus, piinas
kautta! Ne oli sulle haikiat, Kun maksoit ristis kautta;
Siis tule mulle turvaksi, Mua synnistä tee puhtaaksi,
Armollas mua auta!

3.  Ah koska muistuu mielehen', Kuin mull' on
syntii monta, Niin lankee kuorma sydämeen', Ras-
kaamp' kuin meren santa; Sen alla maahan vaipui-
sin, Jos ei sun sanas kallehin Vois lohdutusta antaa.

4.  Se sama sana suloinen Sen turvan mulle tuot-
taa: Kaikille olet armoinen, Jotk' ansiohos luottaa,
Pahoja töitään katuvat Ja syntejänsä surevat; He
eivät toivo suotta.

5.  O Herra, mua synneistän' Sä vapauteen auta,
Kun kalvavat ne sydäntän' Ja leikkavat kuin rauta!
Näin, niinkuin David hurskaaksi Ja kuin Manasse
puhtaaksi Mä pääsen veres kautta.

6.  Mä lankeen, Herra, eteesi Mielellä haikialla,
Rukoilen sua nöyrästi Sydämell' suruisalla: Ann' an-
teeks, Jesus, minullen, Mun kaikki monet rikoksen'
Armollas avaralla!

7.  Huojenna, Herra, minulta Tää raskas synti-
taakkan', Mua irti päästä kuormasta, Jonk' alla maassa
makaan! Niin sanaasi ma kuuntelen, Sua pyhyydessä
palvelen, Kuin isääns lapsi rakkain.

8.  Suo Pyhä Henkes turvaksi Ristissän' joka het-
ken', Verelläs pese puhtaaksi, Ja viimeinen mun ret-
ken' Tee uskon kautta iloiseks, Eroni autuaalli-
seks, Taivaaseen sielun' kätke!

Bartholomäus Ringwaldt s. 1530 † 1599.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoiset sävelmät:


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle