III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

234.O
Jesus, korkein lohdutus, Autuuden, ar-
mon lähde, Ah, kuule vaikia valitus
Sun laupeutes tähden! Suur' on mun sielun' ahdis-
tus; Ett' olen synnin asumus, Mua kovin peljättääpi.

2.  Kuin kuorma raskas rasittaa, Niin mua synti
painaa; Kuin murhamiesi ahdistaa, Niin rikokseni
aina Haavoittaa omaatuntoan', Ja suruista mun sie-
luan' Tuhansin nuolin pistää.

3.  Armahda tässä hädässän' Ja riennä avukseni!
Sä kärseit kivun kipiän Ja kuolit edestäni, Vapaaksi
että pääsisin Ja tuomiosi välttäisin, Jonk' ansaitsi-
vat syntin'!

4.  Kun ajattelen ahkerast' Entistä elämääni, Niin
karvastelee katkerast' Suruista sydäntäni; Se miel-
tän' ratki rasittaa, Ja levon, rauhan karkoittaa Mun
luistan', ytimistän'!

5.  Mut sinun sanas elävä Tuo jälleen rohkeuden,
Mun kuolemasta herättää Ja antaa elon uuden. Se
armostas mua vakuuttaa, Suruisen sielun lohduttaa,
ja poistaa surkeuden.

6.  Siis astun etees vaivaisna Nyt surumielin
sangen, Häpiän, pilkan alaisna Pelvosta maahan
lankeen; Ja jos sen tehdä taitaisin, Niin totta vuo-
taa antaisin Mä verikyyneleitä.

7.  Vaan, ah, ei veren', kyynelen' Mua pese syn-
neistäni! Sun veres vaan voi tehdä sen, Kuin vuosi
edestäni; Se hyvää lausuu puolestan', Ei kostoa,
kuin hurskahan Abelin veri, huuda.

8.  Siis armahda, o Herrani, Suo, Jesus, ante-
heksi, Et rikoin pyhät käskysi, Tein mieles surui-
seksi, Noudattain mieltä maailman Ja omaa pahaa
tahtoan', Halveksuin ristiäsi!

9.  Jos armossasi Davidin Ja Manassen sä sääs-
tit, Jos kieltäjäsi Pietarin Sä synnistänsä päästit,
Jos ristinpuussa ryöväri Sai armon, johon turvasi,
Niin toivon myös sen saavan'.

10.  Vahvista mua uskossan', Ett' kuolit edes-
täni, Niin maistan rauhan makian, En näänny hä-
dässäni! Mua Hengelläsi vahvista, Viel' viimeisessä
sodassa Tuon kovan kuolon kanssa!

Haqvin Spegel, (ruot.) s. 1645 † 1714.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle