III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä.

236.L
ienenkö outo ainoa maan päällä? Mun
vaivan' vertaa eikö löydy täällä? Tää
murheen' eikö koskaan muuttune, Eik' enää surun'
surkia loppune?

2.  Ain' aamulla, kun koittaa päivä armas, Enen-
tyy huolen', paisuu murhe karvas; Ehtoolla, muut
kun laskee levollen, Mua murhe, itku seuraa vuo-
teellen!

3.  Näin Herran vitsa mua vaivaa aina, Kätensä
raskas minun maahan painaa; En lepoa saa tässä
tuskassan', Kun Herran nuolet särkee sieluan'!

4.  Kaikesta, paljosta pahuudestani On tuska tuima
nyt mun tunnossani; Jumalan tuomio on edessän',
Jos kunne kuljen, käännyn hädässän'!

5.  Tahdotko, Herra, näin ain' ankar' olla Ja vii-
mein hyljätä mun tuomiolla? Jo onko loppu laupeu-
dellas? Nyt etkö muistakaan sun armoas?

6.  Mä yksin istun, kyyneleeni vuotaa, Apua tus-
kissan' ei kenkään tuota, Et kuultele, vaan kätket
itsesi, Näin suurenee viel' suuri suruni.

7.  Jos saisinkin mä siivet kyyhkyseltä Ja pake-
nisin kauvas maalta tältä, Niin kunnes voisin kurja
kulkea, Käsistä Herran minne paeta?

8.  Niin tahdon siis mä Herran vihaa kantaa, Se
vaikka murheen murheen päälle antaa; Ja aina kuu-
liaisna, nöyränä Sun vitsaas, Jumalani, kärsiä.

9.  Rikoksiani ompi paljo aivan, Vaan vieläkin
on avoin armo taivaan; Sun nimes ompi Herra
Sebaot, Sä hyvyyttäsi meille aina suot.

10.  Siis antaun taas toivoon rohkeampaan; Etsit-
hän mun, tään eksynehen lampaan, Tuhlaajapoikas,
rahas kadonneen Taas otat seuraas autuaalliseen.

11.  Sä kaunistat mun vanhurskaudellas Ja kruu-
naat taivaassa sun kunniallas; Sä ihanaan viet ilo-
salihin Mun ylkän' tykö, pyhäis parihin.

Tuntematon: R. (Reusner?), (saks.) v.1678.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle