III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

243.S
ä, Jesus, olet iloni, Apuni ainoo, tur-
vani, Mun elämäni, tavaran', Mun
kruunun' kirkas, kunnian'; Kun sua mielen' muistelee,
Niin sydämeni riemuitsee.

2.  Nimesi kallis, Jesuksen', On sydämellen' suloi-
nen; Se poistaa vaivat vaikiat, Hajoittaa huolet
haikiat; Ei löydy tuskaa päällä maan' Jot' ei se saisi
lauhtumaan.

3.  Vaikk' ruumis, sielu vaipuisi, En lohdutusta
kaipaisi Sun, Jesus rakas, seurassas, Sun suloisessa
suojassas. Jos minkä vaaran surma tois, Mua ei
se vahingoittaa vois.

4.  Sun suomas ilo, riemu on Sielullen lahja
verraton; Ett' asut läsnä ainian, Se ilahuttaa sie-
luan'. Sä olet paimen parahin, Ystävän', Jesus,
armahin.

5.  Vaan sua aina seuraamaan Ja ijestäsi kanta-
maan Suo, Jesus, mulle halua Ja anna armos apua;
Mua auta oikein alkamaan, Ja tue ett'en vaivu
vaan!

6.  Vahvista mua uskomaan, Lihaani, vertan'
voittamaan; Varjele mua synneistä Ja estä erhetyk-
sistä; Suo elän, kuolen sinullen, Sitä, o Jesus, rukoilen!

Johann Arndt, (saks.) s. 1555 † 1621.
  Elias Lönnrot, (suom.) s.1802 † 1884.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle