III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

248.A
h me syntis-raukat! Tänne synnyimme
Synniss' siinnehinä; Suuret syntimme
Meit' on saattanehet Vaaraan suurehen, Meille tuot-
tanehet Kuolon ijäisen. Herra, armos kautta Meitä
köyhiä Armahda ja auta!

2.  Turha oli työmme Omin voimimme, Kuolla
meidän täytyi Tähden synteimme, Silloin Jesus
Kristus Tuli taivaasta Auttamahan meitä Kuolon
vallasta. Herra, j. n. e.

3.  Jos ei Kristus tänne Olis syntynyt, Lakia jos
ei hän Olis täyttänyt, Olisimme kaikki Tulleet kuole-
maan, Kadotuksen alla Ijät' olemaan. Herra, j. n. e.

4.  Vaan sen laupeuden, Armosuosion, Jumal'
ansiottamme Osoittanut on, Että antoi meille Poikans
ainoan, Joka edestämme Kärsei kuoleman. Herra,
j. n. e.

5.  Niin nyt kuolon uhkaa Emme säikähdä, Hel-
vetinkään tuska Meit' ei peljätä, Kuolollansa Kris-
tus, Poika Jumalan, Poisti rangaistuksen, Kaatoi
kuoleman. Herra, j. n. e.

6.  Isälle nyt kiitos, Kiitos Pojalle, Niin myös
Hengellenkin Olkoon Pyhälle, Joka armostansa Meitä
tuskassa Vahvistaa ja aina Pitää uskossa! Herra,
j. n. e.

Hermann Bonnus, (saks.) s. n.1504 † 1548.

Kuuntele tai Lataa mp3

Kuuntele tai Lataa mp3 loppusoitto.

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle