III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

252.M
ä kiitän sua, Jumala, Kun lohdutit
nyt minua Sanallas, josta sydämen'
Saa aina levon suloisen.

2.  Nyt Henkes mua iloittaa Ja sydämeni rauhoit-
taa, Se vakuuttaa mun armostas, Jos teinkin pal-
jon vastahas.

3.  Täst' armostasi iloitsen, Tuon nöyrän sulle
kiitoksen, Kun Herra, sinun voimasi Vahvistaa heik-
kouteni.

4.  Armoas lisää minulle, Vie pyhäin käskyis
polvulle, Mun elämäni ojenna, Niin ett'en ketään
pahenna!

5.  Mun uskoani vahvista, Mua rakkaudella kau-
nista, Aut' aina niin tääll' elämään, Ett' olen val-
mis lähtemään!

6.  Hajota juonet kavalan, Kukista valta kiusaa-
jan, Suo loppu mulle suotuinen, Ett' olen sulle
mieluinen!

7.  Niin taivaan korkeudessa Kiitostas veisaan
riemulla. O kuule, rakas Isäni, Mit' aneleepi lapsesi.

Petrus Brask, (ruots.) s. noin 1641 † 1691.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle