III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

253.Ä
lä sure, sielu surkia, Juur' kuin Herra
hyljäisi! Pidä kiinni sana korkia, Niin
sun raukee kuormasi; Vaikka olet syntinen, Jumala
on armoinen; Ansaitsit kyll' kadotuksen, Vaan hän
tarjoo pelastuksen.

2.  Olet kaikkein muiden kanssa Synnist' aivan
saastunut, Jonk' on lankeemuksellansa Adam meille
tuottanut. Mutta turvaa Herrahas, Kadu, karta
pahuuttas, Huuda sydämellä, suulla, Kyll' hän sua
tahtoo kuulla!

3.  Jumalall' on sydän rakas, Laupeudesta palava,
Niinkuin lastaan isä armas, Haluisesti halaava;
Säälii minun surujan', Murehtii mun tuskian', Kuo-
lostani huolestuupi, Elämästän' ihastuupi.

4.  Kuolemaa ei syntisellen Herra tahdo milloin-
kaan, Vaan ett' hän jo kääntyis jälleen, Löytäis elon
autuaan; Herran sydän iloitsee, Kun se sielun huo-
maitsee, Joka poijes vääryydestä Kääntyy häneen
sydämestä.

5.  Lammastaan ei paimen parhain Hae sillä
huolella, Millä Herra myöhään, varhain Pitää mur-
heen sieluista. Jos sen oikein tuntisit, Ilost' itkuun
raukeisit, Kun niin rakastaa hän meitä, Ikävöitsee
eksyneitä.

6.  Enkeleillä, Jumalalla Ompi ilo yltäinen, Kun
he tiellä oikialla Nähdä saavat syntisen. Ah siis
rientäkäämme vaan Synneistämme luopumaan! Herra
ne kaikk' unhottaapi, Meren pohjaan upottaapi!

7.  Ei niin vuorta korkiata, Ei niin syvää
syvyyttä, Sadett' ei niin siunaavata, Että Herran
hyvyyttä, Jonka hän ain' osoittaa, Voisi niihin
verrata; Vaikk' on synti suuri aivan, Suurempi on
armo taivaan.

8.  Rohjennu siis, sielu parka, Joka kannat mur-
hetta; Heitä surus, sydän arka, Surustas ei apua!
Suur' on syntis surkeus, Mutta Herran laupeus
Ääretön se ompi aivan, Käypä yli maan ja tai-
vaan.

9.  Tuhatta jos suuremmaksi Mailma olis luotuna,
Ja sen synnit painavaksi Päälles kaikki koottuna,
Herran armo, luota vaan, Sult' ei puuttuis silloin-
kaan; Rakkautens sua kohtaan, Niinkuin liekki palaa,
hohtaa.

10.  Armos oven, Jumalani, Suo ain' olla avoinna,
Että tunnen tuskissani Rauhas rakkaan ilolla! Ra-
kast', Isä, minua, Ann' rakastan sinua; Henkes
anna mua hoitaa, Ett'ei synnin valta voita!

Paul Gerhardt, (saks.) s. 1607 † 1676.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle