III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

254.
S y n t i n e n. O Jesus, piinas kaut-
ta Ja kuolos katkeran, Ann' anteeks
syntin', auta Eläissän', kuollessan'!

2.  J e s u s. Käy tänne, ihmis-parka, Ja kadu
syntejäs, Pois luotan' älä karkaa, Paranna itseäs!

3.  S y n t i n e n. Mä syntiä tein aina Sinua vasta-
han, Se sydäntän' nyt painaa, Sit' itken, valitan.

4.  J e s u s. Miks piinaan', kipujani Et pidä mie-
lessäs, Et tuskaa kuolemani, Jonk' kärsin edestäs?

5.  S y n t i n e n. Mitästä, Jesus, hyvää Sun kuo-
lostas mä saan, Jos helvettiä syvää En vältä kui-
tenkaan?

6.  J e s u s. Ei minun ole syytä, Jos synti ran-
gaistaan; Ken synniss' elää pyytää, Se syystä tuomi-
taan.

7.  S y n t i n e n. En syntejäni salaa, Ne itkein tun-
nustan; Mut vihas tuli palaa Kuitenkin tunnossan'.

8.  J e s u s. Mä vihaan syntejäsi, Vaan syntist'
armahdan; Kun huudat hädässäsi, En kiellä armoan'.

9.  S y n t i n e n. En tiedä muuta tietä Päästäk-
sen' vaivasta, Siis tahdon tykös rietä; O Jesus,
armahda!

10.  J e s u s. Minuhun turvaaville Ain' olen ar-
mias, Armoa anoville Leppyinen, laupias.

11.  S y n t i n e n. Tott' uskon, Jesukseni, Ett' olet
laupias, Et jätä itsekseni Mua syntist' avuttas.

12.  J e s u s. Siin' uskos' aina pysy, Niin et jää
vaivahan; Sanaani tutki, kysy, Se avaa taivahan.

13.  S y n t i n e n. Hallitkoon mua yhä, O Jesus,
armosi! Lähetä Henkes Pyhä Mun johtajakseni!

14.  J e s u s. Mun armon' aina kestää, Sua Hen-
ken' lohduttaa Ja harhateiltä estää, Kuolossa vir-
voittaa.

15.  S y n t i n e n. Mun kerran pyhäis kanssa Suo tai-
vas periä, Ja välttää häijyn ansa! Ah meist' äl' eriä!

16.  J e s u s. Niin totta kuin mä elän Nyt kanssa
Isäni, Hetkelläs viimeisellä Sun saatan ilooni.

17.  S y n t i n e n. Nyt olen voiton päällä, Sua
kiitän, Jesuksen'; Sä synnist' autat täällä, Viet vii-
mein taivaasen.

Suomalainen arkkiveisu v. 1683.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle