III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

257.V
apahtajani Jesus on Mull' ilo, riemu
verraton, Tääll' ollessani outona, Vie-
raana kulkiaimena.

2.  Tukala, ahdas on se tie, Jok' kuolon alhost'
eloon vie; Vaan Jesus kun on kanssani, Hän huo-
jentaa mun matkani.

3.  Ain' auta, Jesus, vahvista, Ett'en ma tietä
ahdasta Tykösi täältä kulkeissan', Uupuisi keskimat-
kallan'!

4.  Sun ristis olkoon sauvanan', Tukena heikkou-
dessan', Sun veres sielun' puhdistus, Sun kuolos
uskon' uudistus!

5.  Sun ansiosi ainian Mull' olkoon täällä verho-
nan', Johon, kuin lintu poikansa, Mä sielun' kätken
vaaroissa!

6.  Ah estä epäilyksestä, Varjele mua synnistä,
Ja viimein lähtö rauhassa Suo mulle sanas voi-
massa!

7.  Mun sielun', Jesus armias, Sä ota silloin
suojahas, Sun valittujes parihin, Sun taivaas ilo-
salihin!

8.  Ja ruumiini suo rauhassa Levätä maassa ai-
kansa, Siks kuin sen siitä herätät, Taas sielun kanssa
yhdistät!

Martin Behm, (saks.) s. 1557 † 1622.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle