III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

259.J
esus, ilon', elämäni, Jesus, korkein kun-
nian', Rikkauten', tavaran', Älä hyljää
pyyntöäni, Koska mailta kyynelten Tykösi mä huutelen!

2.  Täällä aina kaivaa meitä Murhe, pelko, ah-
distus, Synnin suru, kauhistus, Josta kyllin kyyne-
leitä Vuodattaapi vaivoissaan Sielu surkeudessaan.

3.  Joskin moni noudattaapi Mielellänsä maailmaa,
Katoovaista, kavalaa, Halajaapi, harrastaapi, Riis-
taa, kultaa, kunniaa, Suo mun sua noudattaa!

4.  Tykönäs, o Jesus, aina Sieluni on suojassa,
Rakkahassa rauhassa, Sydäntän' ei pelko paina Eikä
juonet saatanan, Viha, vaino maailman.

5.  Vaikka usein vuodatamme Kyynelvirtaa katke-
raa, Kuitenkin se lohduttaa Meitä täällä murheis-
samme, Ett' on itku loppuva, Iloks kerran muuttuva.

6.  Autuas, ken Herraan luottaa! Sill' on rauha
eläissään, Rauha täältä lähteissään; Herra hälle turvan
tuottaa, Antaa armon, autuuden, Rauhan ijankaikkisen.

7.  Avukseni riennä, Herran', Eläissäni ainian!
Armahda myös tuskissan', Kun sä kuoloon kutsut
kerran! Korjaa mailta kyynelten Ilohos ijäisehen!

Caspar Neumann, (saks.) s. 1648 † 1715.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle