III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

264.
Jesus, sielun', palaa, Sydän sua halaa,
Kuule ääneni! Ikävöin jo sua, Herran
siunattua, Lohdutustani! Jesuksen', Mun sulhasen',
Verelläsi minun ostit, Armohelmaas nostit.

2.  Syntin' inhottaapi, Mua rasittaapi Raskaast'
ainian; Siitä itkein huokaan: Armos mulle suokaan
Anteeks, Jumalan'! Jesuksen', Mä uskon sen: Olet
edesvastaajani, Puhut puolestani!

3.  Siihen voin ma luottaa, Kristus avun tuottaa
Vastoin syntiä; Saatana vaikk' koittaa, Eipä enää
voittaa Voi se ilkiä; Eikä hän saa Mua kukistaa; Je-
sus voi ja tahtoo auttaa Piinans, kuolons kautta.

4.  Jesukseni kanssa Voitan voimallansa Lihan,
maailman, Voitan himot pahat, Voitan riettaat ta-
vat, Voitan kuoleman; Jumalan' On vartijan',
Häntä saatan' pakeneepi, Vaikka kiukuitseepi.

5.  Tyhjä ompi varjo, Mitä mailma tarjoo, Kulta,
kunnia; Siit' ei ole turvaa, Kaikki on se tur-
haa, Tuhkaa, tomua; Kiirusti Se katoopi; Mutta
Jesus, elämäni, Pysyy tykönäni.

6.  Surut, ahdistukset, Synnin kiusaukset, Vai-
vat, kuolema, Ei ne Jesuksesta, Sielun' sulhasesta,
Mua erota; Päivin öin Mä ikävöin Saada näistä
pelastusta, Täyttä vapahdusta.

7.  Muut ne korkeoille Kunnian kukkuloille Pyrki-
köhöt vaan! Minä alahalla Herran tahdon alla Seu-
raan lakiaan. Jesus kun Vaan ompi mun, Olen
aina tyytyväinen, Onneen' viihtyväinen.

8.  Päälles surun' heitän, Turvaas itsen' peitän,
Rakas Jesuksen'! Sure puolestani, Valvo etuani,
Täytä puuttehen'! Synnistä Mua saata sä Verel-
läsi puhtahaksi, Taivaas asujaksi!

Johann Franck, (saks.) s. 1618 † 1677.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle