III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

a. Jumalan armosta Kristuksessa.

265.O
Jesus, auttaja Ja armon antaja, Syn-
nittä kuolit aivan, Meilt' otit synnin
vaivan; Nyt elät taivaassasi, Ain' autat omiasi!

2.  Ah Jesus auttakoon, Tarpeemme antakoon!
Hän sydämeemme tulkoon, Rukouksemme kuulkoon!
Jesusta, sielun', kiitä, Ja häneen itses liitä!

3.  Mun henken' Jesus loi, Elämän mulle soi; Ra-
vinnon Jesus antaa Ja kaikki tarpeet kantaa, Ain'
Jesus neuvon tietää, Avuksi tahtoo rietä.

4.  Mun Jesus lunasti, Mun Jesus pelasti, Pois
helvetistä osti Ja kuolemasta nosti; Hän tuntee tar-
peheni Ja ehtii avukseni.

5.  Jesus suo uskoa Ja holhoo heikkoa; Hän Py-
hän Hengen antaa, Se kaikki lahjat kantaa; Niill'
Jesus sielun täyttää, Armonsa aina näyttää.

6.  Meit' Jesus suojelee, Vaaroista varjelee;
Myös rauhaa Jesus tuopi, Ja terveyden suopi;
Vahingot Jesus estää; Ijäti armons kestää.

7.  Meit' Jesus hallitsee, Öin päivin vartioitsee;
Ei väsy hän, ei makaa, Vaan ompi valpas, vakaa;
Jesuksen nimeen elän, Jesuksen nimeen kuolen.

8.  Mä, Jesus, olen sun, Sä ijät' olet mun, Mun
vaivan tiellä tällä, Mun taivaiss' ylähällä, Mun,
Jesus, kaikin paikoin, Mun aina kaikkiin aikoin.

9.  Jesus, Lunastajan'! Jesus, Vapahtajan'! Mua
nyt ja aina auta, Suo autuus armos kautta! Kun
päättyy elon hetket, Mun taivaan iloon kätket.

10.  Nyt kaikki kiittämään, Jesust' ylistämään!
O Jesus, Herra taivaan, Mun kunniani aivan! Je-
suksen kiitos olkoon, Meit', amen, Jesus kuulkoon!

Tekijä tuntematon suomal. 1685

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle