III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

b. Jumalan armollisesta varjeluksesta.

268.I
loitse, sielun', Herrassa, Ja ole turvat-
tuna, Hän auttaa aina vaivoissa, Ei
suo sun hukkaantua; Ei kukkasten Ihanien Pääll' aina
käydä täällä. Mut Jumalaan Ken luottaa vaan,
On aina voiton päällä.

2.  Sen Josef, Job ja Davidi Todeksi nähneet
ovat, Kun heitä murhe ahdisti, Ja tuskat, vaivat
kovat, Ett' aikanaan Taas vaivoistaan Heit' aina
Herra autti. Ken Jumalaan Luottaapi vaan, Se
voittaa vaarat kaikki.

3.  Ei maailma, ei saatana Pois Herrasta saa
viedä; Jumala mull' on turvana, Muut' auttajaa
en tiedä. Ei apuaan, Ei armoaan Hän kiellä omil-
tansa. Ken Jumalaan Luottaapi vaan, Saa avun
aikanansa.

4.  Kun vihamiehen' kavala Mua pilkkaa valeh-
dellen: Jo hylkäs hänen Jumala! Niin vastaan kiuk-
kuisellen: Mua Jumala Voi varjella, Hän mua var-
tioipi; Ken Jumalaan Luottaapi vaan, Sen korot-
taa hän voipi.

5.  Jos Herra näkyy toisinaan Mun hyljänneen-
kin kurjan, Jos mailma häijy vihoissaan Myös näyt-
tää mielen nurjan, Niin tiedän sen, Ett' auttaa hän
Ajalla oikialla. Ken Jumalaan Luottaapi vaan, Ei
vaivu tuskan alla.

6.  Niin ole, sielun', iloisna, Äl' anna surun
voittaa! Ei mailma, synti, saatana Voi sua vahin-
goittaa; Ne neuvoineen Ja juonineen On Jesus
Kristus kaannut. Ken Jumalaan Luottaapi vaan,
Se ain' on avun saanut.

7.  Jos todella vaan uskon ma, Ja tahtohonsa
taivun, Ei hyljää hyvä Jumala, Ei suo ett' vai-
vaan vaivun. Kuss' uskallus Ja rakkaus, Ei toivo
murheeks muutu. Ken Jumalaan Luottaapi vaan,
Ei hältä hyvää puutu.

8.  Se vaan on oikein vaivainen Ja tuskaa pääl-
leen tuottaa, Ken hyljää Herran ylhäisen Ja maail-
mahan luottaa. Sill' auttaja, Vapahtaja On meillä
Jumalamme. Ken uskoo sen, Saa autuuden Ja tur-
vass' asuu, Amen!

Saksalainen (Caspar Schmucker?) v. 1578.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle