III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

b. Jumalan armollisesta varjeluksesta.

269.J
umala on mun turvani, Hän kuormani
Keventää tahtoo totta; Kun häntä kautta
Jesuksen Mä rukoilen, Pois murheeni hän ottaa. Jos
viipyiskin, Niin kuitenkin Hän itkuni Ja huutoni
Huomaapi, avun tuottaa.

2.  Herralle heitän huoleni, Hän ijäti Minusta
murheen pitää; Hän tietää mitä tarvitsen, Ja antaa
sen, En epäile mä sitä. Jotk' uskossa Ja toivossa
Hänt' etsivät, Lähestyvät, Hän armoss' auttaa niitä.

3.  Hän luodut kaikki ravitsee, Ja taritsee Kullen-
kin tarpehensa; Siunaapi ilman linnuille, Maan kar-
jalle Elonsa, einehensä; Mut erittäin, Parahin päin,
Ain' omilleen Ja lapsilleen Jakaapi antimensa.

4.  Siis kiitos Herran olkohon! Hän ravinnon
Näin ruumiillemme luopi, Vaan sielu vielä kalliim-
paa Einettä saa, Kun sanansa hän suopi. En muuta
ma Myös halaja; Suur' rikkaus Ja korkeus Tur-
mion usein tuopi.

5.  Ei kuolemassa kunnia, Ei tavara, Ei voima-
kaan meit' auta. Myös kuninkaan täält' yksi tie Kuin
köyhän vie, Kaikk' yksi nielee hauta; Vaan uskossa
Ja toivossa Ken Jumalaan Luottaapi vaan, Se ri-
kas on sen kautta.

Ambrosius Lobwasser, (saks.) s. 1515 † 1585.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle