III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

b. Jumalan armollisesta varjeluksesta.

Dav. 37 psalmi.

277.S
it' älä moiti, surekaan, Jos jumalaton
täällä Menestyy hyvin hankkeissaan, Ja
toimissaan maan päällä; Se onnen päivä muutuupi,
Hän surkastuu ja kuihtuupi Kuin heinä syksysäällä.

2.  Sä kaikki toivos perusta Vaan Herraan, Ju-
malahan; Tee hyvin, virkas toimita, Jok' kätees us-
kotahan; Vaella tietäs vakaasti, Niin mik' on sulle
hyväksi, Ain' armost' annetahan.

3.  Ties anna Herran haltuhun Ja hänen huoma-
hansa, Hän kyllä ehtii apuhun, Vaikk' viipyy toisi-
nansa; Hänehen aina luota vaan; Hän kyllä kaikki
aikanaan Antaapi armostansa.

4.  Ja vaikka parvi pahojen Rehoittais uhkiasti,
Siit' älä suutu, katsoen Sen puoleen karsahasti!
Sun oikeutes aikanaan Paneepi Herra paistamaan
Kuin päivän kirkkahasti.

5.  Kun näet väärintekijän Ja hänen huonehensa
Hyvästi täällä hyötyvän, Se heitä onnehensa, Ettes
sä kadehtien vaan, Jo ennen kuin voit luullakaan,
Olisi kaltaisensa!

6.  Jumala jumalattomat Lyö maahan kädellänsä,
Mut huostaans ottaa hurskahat Ja holhoo väellänsä;
Pahojen parv' on katoova, Kuin savu tuuleen
haihtuva, Ei näykään jälkiänsä.

7.  Mut hiljaiset ja siviät Ne voiton saavutta-
vat, He Herralta maan perivät, Kun häntä odotta-
vat; He rakkahassa rauhassa Ja tulevassa turvassa
Asua aina saavat.

8.  Jumal' on hurskaan holhoja, Ei luovu etsi-
västä, Kovimpinakin aikoina Hän hengen hädän
estää; Kun väärä riista rikkahan Jo loppui, köyhän
hurskahan Majassa leipä kestää.

9.  Ain' etsii hurskas Herraa vaan, Rukoillen
ristin tiellä, Ja Jumala ei apuaan Häneltä koskaan
kiellä; Vaikk' olen vanhaks elänyt, En hurskaan
lasta löytänyt Mä hyljättynä vielä.

10.  Mut monen jumalattoman, Kopean menois-
sansa Ja tavaroistaan paisuvan, Kerskaavan voi-
mastansa Näin äkkiä mä rauenneen, Jäljettömäksi
kadonneen, Ei muistoaankaan kuulu.

11.  Siis kiitos olkoon Jumalan, Meist' että pi-
tää huolen! Hänehen turvaan ainian, Jos elän taikka
kuolen; Muu kaikki muuttuu mailmassa, Armons' ei
muutu ajassa, Ei haudan tuolla puolen.

Ludvig Hetzner, (saks.) † 1529.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle