III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

b. Jumalan armollisesta varjeluksesta.

Dav. 71 psalmi.

279.S
inuhun turvaan, Jumalan', Mua hä-
piästä säästä! Ah ole aina apunan'
Ja pilkan alta päästä! Ol' armoinen, Mä rukoilen,
o Herra, hurskauten'; Sä linnani Ja turvani, Vah-
vista heikkouten'!

2.  Mua päästä vääräin käsistä, Joukoista pahain
auta, Saatanan, synnin siteistä Pelasta armos kautta!
Mun turvani Vaivoissani Ain' olit tähän asti; Jo
tullessan' Maailmahan Mua autit armoisasti.

3.  Sä olet kerskaukseni, Toivoni, turvaajani
Hamasta nuoruudestani Vakainen vartijani; Sun
kätes loi, Mun ilmi toi Syntyissän' äidistäni, Se
suojelee, Mun varjelee Tääll' elinpäivinäni.

4.  Ihmisten jouduin pilkaksi Ja ihmeeks kama-
laksi, Vaan kuitenkin mun kieleni Sua kiittää armoi-
saksi; Sun sanasi On turvani, Se oikein opettaapi,
Ett' avullas On autuas, Ken sinuun uskaltaapi.

5.  Jos suot mun tulla vanhaksi, Ruumiini hei-
kontua, Niin älä, rakas Isäni, Silloinkaan hyljää
mua; Vihollinen Vahingoksen' Pyytääpi kaikki teh-
dä, Ett houkuttais, Niin ett'en sais Valoa kasvois'
nähdä.

6.  Hyvyyttäs täysin arvata Ja mitata ken voipi?
Vaan sit' en koskaan unhota, Siit' ylistyksen' soipi;
Sun hyvyytes Ja laupeutes Mä kätken sydämessän',
Ja muille myös Sun armotyös Tuon ilmi eläessän'.

7.  Sun voimas mull' on voimana, Se tielläs
mua käyttää; Siis kiitostas voin veisata, Myös
muille tiesi näyttää. Mun pelastit Ja opetit Jo
varhain nuoruudessan', Myös varjele, Nyt suojele
Heikossa vanhuudessan'!

8.  Sun voimaas tahdon julistaa Ja armoasi
kiittää, Ett' lasten lapset lausua Myös tietäisivät
siitä; Ei ääriä, Ei määriä Sun viisaudellasi! Vaikk'
syvyyteen Lyöt hirmuiseen, Taas nostat voimallasi.

9.  Sä suuriakin suruja Mun annat täällä mais-
taa, Vaan avun hetken tultua, Suot elon uuden
paistaa; Mun pelastat, Ja uudistat Rauenneen toi-
von mulle; Siis mielellän' Ja kielellän' Kiitoksen
kannan sulle.

Haqvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle