III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

c. Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa.

288.K
aikk' Herra parhain toimittaa, Sen tietää
risti-kansa; Myös silloinkin hän rakas-
taa, Kun kieltää lahjojansa; Taivaasen päin Hän
saattaa näin, Me vaikka puutteissamme Tääll' usein
valitamme.

2.  Kaikk' Herra parhain toimittaa, Jos ottaa tahi
antaa; Hän tarpehemme lahjoittaa Ja murheen meistä
kantaa. Jos ottaapi Taikk' antaapi, Hänt' aina kiit-
täkäämme Ja tahtoons tyytykäämme!

3.  Kaikk' Herra parhain toimittaa, Myös koska
kurituksen Hän antaa, viljat hukuttaa, Pois ottain
siunauksen. Vitsallaan vaan Hän lapsiaan Opettaa,
ett'ei suotta Saa omaan voimaan luottaa.

4.  Kaikk' Herra parhain toimittaa Ja kääntää hy-
väksemme; Taas aikanansa lopettaa Myös hädän,
puuttehemme. Ei paljoa Myös tarvita, Kun tyyty-
väisnä ollaan, Vähällä toimeen tullaan.

5.  Kaikk' Herra parhain toimittaa; Jos puute tus-
kaa tuottaa, Me saamme Herraan uskaltaa, Hänehen
aina luottaa. Kun sanansa Ravintona Meill' on, se
voimans kautta Kaikissa puutteiss' auttaa.

6.  Kaikk' Herra parhain toimittaa, Kaikk' kiitosta
siis tuokaan, Vaikk' hunajaans ei Kaanaan maa, Ei
maitoaan myös suokaan. Kyll' Jumala Meit, aut-
tava On meidän hädästämme; Hänt' ain' ylistä-
käämme!

Benjamin Schmolck, (saks.) s. 1672 † 1737.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle