III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

c. Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa.

289.N
iin käy, kuin tahdot, Jumala, Hyv' on
sun tahtos ijan; Ken pysyvä on us-
kossa, Hän apusi saa pian! Meit' pelasti Sun Poi-
kasi, Siis tyköäs et heitä; Kun turvaamme Ja huu-
damme, Et hyljää, Herra, meitä.

2.  Sä olet toivon', turvani, Eloni, autuuteni;
Sun haltuus annan itseni, Sä tiedät tarpeheni; Ei
tahdottas Ja tiedottas Hiuskarva lähde päästä; Kaikk'
armossas Sä voimallas Voit varjella ja säästää.

3.  Maailmass' olen kulkeva Vaivass' ja suruss'
aina; Vaan aikan' kun on erota, Ja silmän' kiinni
painaa, Sä huomahas Ja suojahas Mun sielun' sil-
loin ota, Mun levossa Suo erota, Näin päätä syn-
nin sota!

4.  Rukoilen sua, Herrani, Se pyyntön' kuule vielä:
Kun kiusaus käy päälleni, Suo ett'en sua kiellä; Vaan
karkoita Pois saatana, Voitollen mua auta! Mua va-
rusta Ja vahvista Sun Henkes voiman kautta!

5.  Olethan, Herra, tarjonnut Apuas hätähäni,
Viimeiseen asti luvannut Ain' olla tykönäni, Ja joh-
dattaa Tiet' oikeaa Mun köyhän kulkijamen; Mä us-
kon sen, Siis veisailen Sydämestäni: Amen!

Brandenburg-Culmbach'in markkreivi Albrecht IV,
  (saks.) s. 1522 † 1557.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle