III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

c. Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa.

294.A
in' tahtoon Herran Jumalan Mä tyydyn
mielelläni; Myös kaikessa mun murhees-
san', Myös hätäpäivinäni; Hän tukeni Ja turvani
On myöhään sekä varhain, Mua suojelee Ja johte-
lee Hän kaikin ajoin parhain.

2.  Jumalan tahtoon tyydyn mä Silloinkin, koska
toisin On kohtaloni kääntyvä, Kun tapahtuvan soi-
sin; Hän silloin vaan Mua armossaan Tahtoopi koe-
tella, Ja kaiken sen Mun hyväksen' Lopulta johdatella.

3.  Jumalan tahtoon tyydyn mä, Kuin kulloinkin
hän säätää; Ken tyhjäks oiskaan tekevä Sen, mitä
Herra päättää! Min käski hän, Ei estäkään, Ei muuta
enää mikään; Se seisoopi Ja kestääpi Lujana ijäst'
ikään.

4.  Siis tyydyn tahtoon Jumalan, Ja sielun'
iloitseepi, Kun viisautens mukahan Hän kaikki hallit-
seepi; Ja vaikka mä En käsitä Ain' hänen neuvo-
jansa, En epäile; Ei huku se, Ken häll' on suojassansa.

5.  Jumalan tahtoon tyydyn mä, Hänessä mull'
on rauha, Häness' on lepo löyttävä, Jos kuinkin
mailma pauhaa; Hän minun loi, Siis kyllä voi Myös
suojella nyt vielä; Ei apuaan Ja armoaan Hän
multa suinkaan kiellä.

6.  Jumalan tahtoon ainian Mä tyydyn turvai-
sesti, Hänehen yksin uskallan Ja luotan vakaisesti;
Jos näkyy hän Myös viipyvän Apuineen toisi-
nansa, Niin kuitenkin Hän viimeinkin Sen tuopi
aikanansa.

7.  Mit' Herra tahtoo, tahdon mä, Ei muusta
mulla huolta; Mi mulla onkaan hätänä, Jos hän
vaan pitää puolta! Niin elossan' Kuin kuolossan'
Hänehen sielun' luottaa; Jos vaivoihin Mä vaivun-
kin, En häneen turvaa suotta.

8.  Jumalan tahtoon tyydyn mä, Sen nöyräst'
otan vastaan, Hän, kaikkivoipa, väkevä, Ei suin-
kaan hyljää lastaan. Sanomaton Vaikk' tuskan' on,
Ja tahtoo surmaan kaataa, Sun armosi, O Herrani,
Pelastaa mua saattaa.

Ambrosius Blauer (saks.) s. 1492 † 1567.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle