III. Kristillinen elämä.

2. Uskon-virsiä.

c. Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa.

295.O
Jumala, sä huolen meistä kannat, Tar-
peemme kaikki armostasi annat; Suo
että sinuun aina luotamme, Sun hyvyyteesi, Isä,
turvaamme!

2.  Pois armiaasti käännät tuskan nuolet, Huojen-
nat surut, poistat liiat huolet; Viel' annat meille
kautta Poikasi Johdattajaksi oman Henkesi.

3.  Et salli rikoksemme tulla kanteeks, Vaan annat
Poikas tähden synnit anteeks, Jos katuvina tykös
palaamme Ja häneen yksinänsä turvaamme.

4.  Sä, Isä armas, tiedät puuttehemme, Ja täyt-
tää voit ne kaikki parhaaksemme; Olethan, Herra
kaikkivaltias, Jumala armollinen, laupias.

5.  Jos suot sä täällä mulle rikkautta, Niin auta,
että vältän ahneutta, Ja että käytän tämän lahjasi
Myös lähimmäisenikin hyväksi!

6.  Jos köyhyydessä tulis viettää päivän', Mun
nähdä suo, sun tahdostas niin käyvän, Ja auta tah-
tohosi tyytymään, Sinua vähästäkin kiitämään!

7.  Jos kunniata mailma mulle tarjoo, Sä muis-
tuta, ett' on se tyhjä varjo, Mut Herran pelko, usko,
toivo vaan Meit' auttaa pysyväiseen kunniaan.

8.  Osani suureksi tai pieneks tulkoon, Sun hallus-
sas mun murheen' kaikki olkoon! Sun Henkes mua
aina auttakoon Ja vihdoin kunniahas saattakoon!

Pentti Jaakko Ignatius, (suom.) s. 1761 † 1827.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle