III. Kristillinen elämä.

3. Murheessa, ristissä ja kiusauksessa.

Dav. 137 psalmi.

305.V
ieressä virtain Babelin Surimme or-
juudessa, Ain' itkusilmin Sionin Ma-
joja muistellessa; Ei kuultu silloin soittoja, Ei liioin
lasten lauluja Kujilla, kartanoilla; Kaunoiset kante-
leemmekin Ripustelimme oksihin, Raitoihin rannikoilla.

2.  Nyt armas aika entinen Jo oli mennyt meiltä,
Vankeina maalla vierasten Kärseimme pilkkaa heiltä;
He käskit meitä veisaamaan, Ain' yllytit iloitsemaan,
Kehoitit vaatimalla: "No, laulelkaat ja soitelkaat,
Sionin virttä koitelkaa, Kuin ennen kotimaalla!"

3.  Vaan Herran virttä veisata Me kuinka tai-
taisimme? Vieraalla maalla iloita Mitenkä mahtai-
simme? Jos vaan et, Jerusalemi, Ain' ole korkein
iloni, Niin älköön soittamahan Käteni koskaan kään-
tykö, Ja älköön sanat sääntykö, Mun suussan' lau-
lamahan!

4.  Vaan koska Jerusalemin Taas Herra raken-
taapi, Siunaapi muurit Sionin, Kansaansa armah-
taapi, Jo kohta virret muinaiset, Suloiset soitot ai-
naiset, Kaikuvat kaduillamme; Myös nähdä saapi
Edom sen, Ett' ompi Herra entinen Viel' aina aut-
tajamme.

5.  Sen Herra myös on tekevä Nyt aivan ar-
mostansa; Hän, jalo, hurskas, väkevä, Rankaisee
pilkkaajansa. Hävinnyt tytär Babeli, Voi kuinka
vaan sun käypiki, Kun Herran käsi kostaa! Sukusi
maahan sullotaan Ja kansasi kadotetaan, Lapsetkin
kapalosta!

6.  Ylistys olkoon Herrallen, Jok' oman kansans
muistaa, Sen saattaa vapautehen, Orjuuden kahleet
poistaa! Kaikk' yhteen ääneen Herralle, Autuuden
ruhtinaallemme, Kiitosta veisatkaamme! Hänt' uskon
kuuliaisuudella, Halulla, hartaudella Alati palvel-
kaamme!

Wolfgang Dachstein, (saks.) s. 1487 † 1553.
  J.L. Runeberg.


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle