III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

318.O
taivaallinen Isämme, Me köyhät sulta
tulemme Nyt tarpeitamme anomaan Ja
nöyrästi rukoilemaan; Ah kuule rukouksemme, Huo-
maitse huokauksemme!

2.  Sun nimes pyhitettäköön, Niin sanas selitettä-
köön, Ett' opit väärät vältämme, Kaikk' erehdykset
kartamme, Ja että me sen kätkemme, Sen mukaan
aina elämme!

3.  Sun valtakuntas tulkohon, Lähestyköön ja ol-
kohon Luonamme ajan vaivassa Ja sitten ijät' tai-
vaassa; Sun Henkes meitä suojelkoon, Vallasta pa-
han varjelkoon!

4.  Sun tahtos maassa olkohon Niinkuin se tai-
vaassakin on; Meit' auta siihen tyytymään, Myös
alle ristin nöyrtymään; Pois riisu oma tahtomme,
Hävitä häijy sisumme!

5.  Suo joka päivä leipämme, Ja kaikkinaiset tar-
peemme; Varjele meitä taudeista, Sodista, nälkä-
vuosista; Vahvista heikot voimamme Ja siunaa
työmme, toimemme!

6.  Anteeksi anna velkamme, Kuin myöskin vel-
vollistemme Me viat anteeks annamme, Niit' emme
enää muistele, Pahalla pahaa kostaen, Vaan hyvyy-
dellä palkiten!

7.  Meit' estä kiusauksesta Ja synnin horjauksesta,
Johonka viekas kiusaaja, Meit' aina tahtoo saatella;
Meit' auta vastaan seisomaan, Voimallas häntä
voittamaan.

8.  Kaikesta vihdoin pahasta, O Herra, meitä
pelasta, Niin tervehenä ollessa, Kuin sairaana ja
kuollessa; Ja ota viimein huomahas Sielumme ar-
mosuojahas!

9.  Näin mitä me nyt anomme, Sen päätteeks
amen sanomme, Vahvasti siihen luottaen, Sä että
meille annat sen, Kosk' olet Herra antelias, Jumala
kaikkivaltias.

Martin Luther, (saks.) s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle